Środa, 18 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

HISTORIA WYDZIAŁU

50 lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

1920 
Tradycje łódzkiego środowiska ekonomicznego i socjologicznego sięgają lat dwudziestych XX wieku – wówczas w Łodzi działała Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
1928
Funkcjonowanie w Łodzi rozpoczął Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej, w którym zajęcia dydaktyczne prowadzili także późniejsi profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego: Edward Rosset i Józef Chałasiński.
1937
Łódzki Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej rozpoczął budowę gmachu przy ul. POW 3/5, zasadniczej części dzisiejszego budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, która została zakończona w 1948 roku.

1945 

Na mocy dekretu z dnia 24 maja 1945 roku powołano Uniwersytet Łódzki, który pierwotnie składał się z trzech wydziałów: Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego.

1950 

Na bazie filii Szkoły Głównej Handlowej, która działała w Łodzi od 1945 r. utworzono Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W ramach WSE istniały takie kierunki studiów jak: Ekonomika Przemysłu, Finanse, Towaroznawstwo, a następnie kierunek Handlowo-Towaroznawczy.

1961
Powołano w Uniwersytecie Łódzkim Wydział Ekonomiczny. Powstał on w oparciu o kadrę naukową Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a także kadrę katedr ekonomicznych Wydziału Prawno Ekonomicznego UŁ oraz katedr socjologicznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.
1965
Powołano Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w wyniku włączenia do struktury Uniwersyteckiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi i przyłączenia katedr socjologicznych UŁ, wchodzących do 1961 roku w skład Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

1994

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku część katedr podjęło inicjatywę wydzielenia się z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i utworzeniu nowego Wydziału Zarządzania UŁ. Starania te uzyskały akceptację Senatu UŁ.

 2005

Z inicjatywy prof. Ryszarda Piaseckiego odbyło się pierwsze interdyscyplinarne seminarium Summer School. Obecnie każdego roku w lipcu gościmy profesorów oraz studentów z czterech kontynentów.

 2010

Zbudowano nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dziekanami Wydziału Ekonomicznego (od 1961 r.), a następnie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (od 1964 r.) byli Profesorowie:

 • doc. dr Edward Wojciechowski, prof. nadzw. UŁ (1961-1963)
 • doc. dr hab. Jan Mujżel (1963-1967)
 • dr hab. Władysław Welfe, prof. nadzw. UŁ (1967-1970)
 • doc. dr hab. Józef Szczepaniak (1970-1973)
 • doc. dr hab. Cezary Józefiak (1973-1975)
 • prof. zw. dr hab. Janusz Chechliński (1975-1981)
 • doc. dr hab. Zdzisław Prochowski (1981-1987)
 • doc. dr hab. Witold Lejman (1987-1990)
 • prof. zw. dr hab. Czesław Domański (1990-1993)
 • dr hab. Bogdan Gregor, prof. nadzw. UŁ (1993-1994)
 • dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ (1994-1999)
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (1999-2002)
 • dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ (2002-2008)
 • prof. zw. dr hab. Jan B. Gajda (2008-2012)
 • dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ (od 2012)
Do góry
wersja do druku
untitled-10-copy.jpg
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź