Środa, 18 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie podczas konferencji (przerwy kawowe, obiadowe), opłaty publikacyjne oraz uroczystą kolację.

Pełne uczestnictwo:  600 PLN
Studenci i doktoranci:  350 PLN
Uczestnicy bez referatu:  400 PLN
Osoby towarzyszące:  200 PLN

Opłatę wpisową należy wnieść przelewem bankowym:
Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. Narutowicza 65, NIP: 724 000 32 43
Nazwa banku i numer konta:PEKAO SA II Oddział w Łodzi, 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
z dopiskiem: konferencja "Gospodarka i społeczeństwo" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

UWAGA! W PRZYPADKU OSÓB, KTÓRE DOKONAJĄ PRZELEWU Z PRYWATNEGO KONTA, A ZAMIERZAJĄ UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW U SWOJEGO PRACODAWCY, PROSIMY O PODANIE W TREŚCI PRZELEWU NAZWY UCZELNI/INSTYTUCJI/FIRMY, NA KTÓRĄ MA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA (wraz z numerem NIP).

Rejestracja on-line (streszczenia do 2000 znaków)               
(formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce REJESTRACJA)

do 15.06.2015 r.

Wpłaty

do 30.06.2015 r.

Nadsyłanie pełnych tekstów referatów

do 15.07.2015 r.

Konferencja

24 - 25.09.2015 r.

Prezentacje multimedialne referatów prosimy przygotować w formacie PPT lub PDF. Każdy z referentów uczestniczących w sesji tematycznej, będzie miał 20 minut na przedstawienie treści referatu (wraz z dyskusją). Prezentacja winna zawierać do 30 slajdów, stanowiących osnowę wypowiedzi.

  • Prosimy o przygotowanie plakatu konferencyjnego o rozmiarach 707mm×1000mm w układzie pionowym w formacie B1.

  • Autorzy są proszeni o przekazanie plakatów organizatorom podczas rejestracji w pierwszym dniu Konferencji (24.09.2015 r.).

  • Plakaty zostaną rozwieszone w miejscu przewidzianym do przeprowadzenia sesji plakatowych.
  • W trakcie dwóch sesji plakatowych (zobacz program) prosimy autorów o przebywanie w pobliżu swoich prezentacji.

Konferencja „Gospodarka i społeczeństwo” odbyła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź.

Szczegółowy wykaz sal dla poszczególnych sesji tematycznych został podany w oficjalnym programie Konferencji.

Informujemy o możliwości zakwaterowania w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ

Organizatorzy gwarantują rezerwację noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18,
w terminie od dnia 23 do 25 września 2015 r., w pokojach:

  • jednoosobowym z łazienką (120-140 zł za dobę),
  • dwuosobowym z łazienką (180-210 zł za dobę dla dwóch osób),
  • dwuosobowym z łazienką do pojedynczego wykorzystania (140-155 zł za dobę).

Śniadania wliczone są w cenę noclegów.

W przypadku zmiany rezerwacji lub konieczności ustalenia innych szczegółów formalnych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z recepcją:

          tel. 42 635 54 90, fax. 42 635 54 60, e-mail: cskul@uni.lodz.pl

Deklaracja wyboru zakwaterowania w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ znajduje się  w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby, które chciałyby skorzystać z noclegów w innym, wybranym hotelu na terenie Łodzi, prosimy o bezpośredni kontakt
z hotelem i dokonanie rezerwacji indywidualnie.

Linki do polecanych hoteli na terenie Łodzi:

Do góry
wersja do druku
untitled-10-copy.jpg
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź