Środa, 18 lipca 2018, tydzień nieparzysty (29)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

PUBLIKACJE

Nadesłane referaty (w języku polskim lub angielskim) zostaną opublikowane w czasopismach:

O złożeniu artykułu do jednego z wymienionych czasopism zadecyduje Rada Programowa, na podstawie zawartości merytorycznej artykułu oraz zgodności treści z profilem czasopisma. 

Autorzy zostaną powiadomieni o decyzji Rady Programowej za pośrednictwem poczty e-mail. Wówczas również przesłane zostaną wymogi edytorskie obowiązujące w danym czasopiśmie.

Warunkiem przyjęcia opracowania do publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji,  zgodnie z obowiązującą w czasopiśmie procedurą wydawniczą i procedurą recenzowania.

Do góry
wersja do druku
untitled-10-copy.jpg
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź